Museåret kan ha nådd Ålgård. Disse damene har fanget tre allerede. Slik unngår du skadedyrene

Musene ble fanget i Solbakkane. Ifølge en zoolog er det ikke usannsynlig at vi opplever et såkalt museår i regionen.