Her sikres rasfarlig mur

Av

Arbeidet med å sikre den rasfarlige muren ved Oltedal skole er nå i gang.