Møt opp mot vindmøller den 12. mai

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Knut Sellevold i Sandnes turlag mener det planlagte vindkraftverket på Gilja er et trist eksempel på rasering av verdifulle friluftsområder, og oppfordrer alle til å bli med på søndagens markering mot vindturbiner.

DEL

Leserbrev Søndag 12. mai er det en landsomfattende aksjon mot videre utbygging av landbaserte vindturbiner i Norge. Her i Sandnes blir det en mønstring foran kulturhuset.

To store prosjekter står på vent. Sandnes vindkraftverk i Kråkedalsområdet og Gilja vindkraftverk i fjellområdet rundt Valresknuten. Manglende nettkapasitet er grunnen for utsettelsen. Arbeidet med å forsterke denne er nå i gang.

Det siste prosjektet er det klart største av disse. Den 26. juni 2013 ga NVE konsesjon til Fred. Olsen Renewables AS for å bygge Gilja vindkraftverk i Gjesdal. Prosjektet omfattet 45 vindturbiner over et 15 km2 område med rundt 32 km veier pluss oppstillingsplasser.

NVE opprettholdt vedtak tross kritikk

NVE mottok klager fra fem instanser. Det var Fylkesmannen i Rogaland, Naturvernforbundet i Rogaland, Stavanger Turistforening, Forum for natur og friluftsliv – Rogaland og hytteeiere på Giljastølen. I sitt tilsvar peker fylkesmannen på at fylkesplanen for vindkraft ikke er lagt til grunn for behandlingen av søknaden og at dette strider mot bygningslovens regler om tverrsektoriell samordnet regional planlegging. Fylkesmannen mener og at NVE undervurderer de betydelige konsekvenser utbyggingen vil få for flora , fauna og verdien av friluftsliv i området. Det samme påpeker alle de andre høringsinstansene.

13. juni 2016 gir NVE endelig konsesjon til en noe justert plan. De kan ikke se at klagene har gitt vesentlig nye opplysninger som gir grunnlag for å oppheve vedtaket. NVE forholder seg til Norges fornybarmål og målene knyttet til elsertifikatordningen. På grunn av usikkerhet om realisering av prosjekter gir NVE konsesjon til flere prosjekter enn det som realistisk sett vil bli bygget.

Markering mot vindturbiner søndag 12. mai

Vi ser nå at flere og flere våkner og tar til ordet mot fortsatt utbygging av vindturbiner i norske landskap. Vi trenger ikke disse for å produsere den kraften vi trenger framover. Andre løsninger som er mer naturvennlige kan løse vårt behov for kraft. Mange stiller kritiske spørsmål om hvor «ren» denne strømproduksjonen er om en tar med alle de negative faktorer i regnestykket. Til syvende og sist kan en spørre seg: Er det en slik natur vi vil gi videre til våre barn og barnebarn? Den voksende folkeopinion bør gi våre lokalpolitikere et viktig signal før høsten lokalvalg. Det er ikke for seint å snu. Sett en stopper for disse prosjektene nå. Frøya kommune har gått foran med et godt eksempel. Det er all grunn til å delta i den landsomfattende markeringen mot vindturbiner søndag 12 mai. Hos oss skjer den foran Kulturhuset i Sandnes.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags