Gå til sidens hovedinnhold

Miljødirektoratet anbefaler ikke nasjonalpark i Frafjordheiane. Nils Kristian Frafjord er fremdeles skeptisk

Artikkelen er over 1 år gammel

Bonden og grunneieren frykter at forslaget vil komme opp igjen seinere.

Tidligere i vår skrev Gjesdalbuen at Fylkesmannen i Rogaland på oppdrag fra Miljødirektoratet anbefalte Frafjordheiane som en mulig nasjonalpark. Anbefalingen kom etter at Miljødirektoratet ba fylkesmennene i Norge om å kartlegge områder med store verneverdier som i dag ikke er tilstrekkelig vernet, enten i form av naturreservat, biotopvern, landskapsvern eller nasjonalpark.

Bakgrunnen for oppdraget er at Naturmangfoldmeldinga fra 2016 viser at det finnes viktige naturtyper i Norge som i dag er mangelfullt dekket av vern. Klima- og miljødepartementet ba derfor direktoratet om å foreslå områder for vurderinger av et begrenset, supplerende vern.

Lokal skepsis

Fylkesmannen i Rogaland trakk i sitt anbefalingsbrev til Miljødirektoratet fram to områder som aktuelle for nasjonalparkstatus, Preikestol-området og Frafjordheiane.

Det siste ble møtt med dyp skepsis av Frafjord-bonde Nils Kristian Frafjord som, da Gjesdalbuen snakket med ham, ga uttrykk for at det fantes viktigere ting å verne om enn villhei.

– De burde heller ta vare på den dyrka jorda, sa Frafjord, som var redd at nasjonalparkstatus ville legge for store begrensninger på hva landbruket kan foreta seg i området.

Nils Kristian Frafjord representerer, gjennom Frafjord fellesdrift, grunneierne i området.

I forrige uke oversendte Miljødirektoratet sin anbefaling til Klima- og Milljødepartementet. Der går de inn for tre nye nasjonalparker i Rogaland, nemlig Preikestol-området, Viglesdalen og Kvitladalen-Bjordalen i Bjerkreimsvassdraget, men altså ikke i Frafjordheiane.

– Kommer nok igjen

Men til tross for at det ikke ble nasjonalparkstatus, står ikke jubelen akkurat i taket hos Nils Kristian Frafjord.

– Det var fint at det ikke ble noe av nå, men det vil nok komme forslag om det igjen seinere. Det er bare utsatt, mener han.

Frafjordheiane er i dag landskapsvernområde. Også tidligere har det blitt foreslått å gjøre området til nasjonalpark, men dette ble Sist Gjesdalbuen snakket med ham, karakteriserte han vernestatusen til Frafjordheiene som en gradvis enveis-prosess:

– Først ble det LNF-område (landbruks-, natur og friluftsområde). Da sa kommunen at når de innførte det, var det mindre sjanse for at det ble nasjonalpark. Så kom verneområdet, og da sa de det samme, sa Frafjord.