Vindkraftverket på Gilja har søkt om å få øke effekten

Av

Firmaet som skal bygge og drifte vindkraftanlegget på Gilja ønsker å øke effekten fra 135 til 160 megawatt.