90 barn i midlertidige lokaler

Av

Barna fordeles på ulike steder.