MDG mener fylket bør kjøpe hele Ålgårdbanen

Dersom jernbanedirektoratet og samferdselsdepartementet ikke lenger vil at Ålgårdbanen skal være en del av det nasjonale jernbanenettet bør fylket ta over, mener Øyvind Hadland i Gjesdal MDG og får støtte av lederen i fylkets samferdselskomité.