(Solabladet)

HUNDEHOLD: Helt siden de første uforklarlige dødsfallene blant hunder oppsto har Mattilsynet rådet hundeeiere å ikke la hundene ha nærkontakt med andre hunder.

Nå opphever Mattilsynet dette generelle rådet. Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene fra den omfattende kartleggingen, tyder på at det ikke er snakk om noe som lett smitter mellom hunder. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding torsdag kveld.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer, klinikker og andre, og antall sykdomstilfeller går tydelig ned. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

– Du må fortsatt kontakte veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge behandling, og du bør ringe veterinæren før du tar med deg akutt, alvorlig syk hund dit, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Se an hundens helse

Som hundeeier har du ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og om den kan utgjøre en smittefare for andre. Det er særlig viktig å huske på dette dersom du tar hunden din til steder der flere hunder er samlet, som for eksempel hundeparker, utstillinger og hundebarnehager.

– Viser hunden din symptomer på sykdom, bør du uansett ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur. Som vanlig skal du også plukke opp avføring etter hunden din og kaste det i en søppelkasse, sier Tronerud i pressemeldingen.

Smitter ikke lett, mener Mattilsynet

Selv om tilfellene av sykdom har oppstått flere steder i landet, deriblant i Rogland, er det fylker på Østlandet som har hatt de fleste tilfellene. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder. Dette gjelder selv om hundeeiere har overholdt Mattilsynets råd til nå.

– Informasjonen vi har mottatt viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med flere andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk, sier Tronerud.

Veterinærinstituttet mener det er usannsynlig at det er én konkret fellesnevner mellom alle de registrerte tilfellene av hunder med blodig diaré. Det understrekes at utviklingen av sykdom sannsynligvis skyldes flere sammenfallende faktorer.

– Så lenge vi var usikre på om dette var noe som smittet lett mellom hunder, var det å unngå nærkontakt mellom hunder det beste smitteforebyggende tiltaket hundeeier kunne gjennomføre. Å ikke gi et slik råd, ville vært svært uansvarlig, sier Tronerud.

Leter etter kilde

Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist hos ca. 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré. Bakterien er også blitt påvist hos noen friske hunder, men i mindre mengde.

– Så langt har undersøkelsene om slektskap mellom bakterier vist at 14 av tilfellene med syke hunder hadde nærmest identisk bakterie. Undersøkelsene viser også at noen av hundene har fått påvist bakterier som ikke er identiske med de 14. Dette bekrefter at noen av hundene med blodig diaré har blitt utsatt for samme smittekilde, mens andre er ikke en del av et utbrudd, og kan være sporadiske tilfeller, presiserer Tronerud.

De 14 er alle fra det sentrale Østlandsområdet, men det er så langt undersøkt få prøver fra resten av landet. Det gjøres flere undersøkelser for å se om flere av hundene som det har blitt tatt prøver av, har hatt identiske bakterier.

Mattilsynets råd til hundeeiere

Husk at du som hundeeier har ansvar for å vurdere om hunden din er frisk og ikke utgjør en smittefare for andre, dersom du tar den til steder der flere hunder er samlet (f.eks. hundeansamlinger, utstillinger, hundebarnehager, o.l.).

Dersom hunden din viser symptomer på sykdom bør du ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur.

Sørg for at hunden din får luftingen og mosjonen den trenger.

Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.

Kontakt veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge veterinærmedisinsk behandling.

Ring veterinæren før du tar med deg akutt alvorlig syk hund til klinikken.

Følg veterinærens vaksineanbefaling.