Ungdomsmidlene, som de kalles, skal fordeles på arrangementer for ungdom i Gjesdal kommune. Hvem som helst kan søke om midlene, så lenge de er til nytte for ungdommer mellom 13 og 20 år.

Marta Larsen Garvik og Tarjei Foldøy Oftedal i ungdomsrådet håper flere vil søke innen fristen 20. september.

– Vi i ungdomsrådet vil gå gjennom søknadene og diskutere fordeler og ulemper. Det som er viktig å si, er at pengene ikke kan gå til et lukket arrangement. Vi vil at det skal treffe flest mulig ungdommer. Det er også mulig å søke selv om du har søkt om det samme tidligere, sier Foldøy Oftedal.


Han oppfordrer til å skrive en god søknad der en viser til hvordan arrangementet er tenkt gjennomført og hva pengene skal brukes til.

Marta Larsen Garvik sier at ungdomsrådet oppfordrer til at flest mulig søker om midler.

– Du trenger ikke søke om 100 prosent av summen. Det er uansett vi som kommer fram til hvordan pengene skal fordeles, sier hun, og legger til at søknader kan sendes inn via kommunens nettsider.

I fjor ble det delt midler til Gjesdal kulturskole, Surrender, Kyllingstad forsamlingshus, allidrett (Gjesdal idrettslag), Ålgård skolekorps, Gjesdal skytterlag og Dirdal skole.