Blir nabo med vindkraftverk, føler seg ikke hørt av utbygger

Av

Geir Risa uroer seg over hvilke konsekvenser vindkraftutbyggingen kan ha for naturen i nærområdet hans.