Kommunepolitikerne klager på kraftledningene fra vindturbinene

Av

Klagen kan muligens sette hele vindparken i spill, men det var det ikke alle kommunestyrerepresentantene som var like redde for.