Personalsjefen forklarer kvifor løna til mennene auka meir enn løna til kvinnene

Artikkelen er over 1 år gammel

Kva yrkesgruppe menn og kvinner tilhøyrer, er ifølgje personalsjefen forklaringa på lønsskilnadar mellom kjønna i Gjesdal kommune.