Gjennomsnittslønnen i Gjesdal er 16.000 kroner under toppkommunene. Sammenlign med resten av landet her

Av