Arbeidet med veiforbedring er i gang. Lysregulering ved Lomeland i høst

Arbeidet med å utbedre Fylkesveien ved Lomeland er i gang.