Liv dyrker minner i hagen

Liv Todnem har plantet hagen full. Når den blomstrer, strømmer minnene på.