Litlahølen kan 
bli togstasjon

Av

Rådmannen vil finna ut om området der Litlahølen ligg i dag, kan bli til nye Ålgård stasjon.