Leserbrev: Norge «teppebombes» av vindturbiner

Av

I dette leserbrevet etterlyser ålgårdbu Øyvind Larsen klar, politisk tale om vindkraftutbygging i Norge.