Gjesdal Arbeiderparti prioriterer å bygge nytt sykehjem og omsorgsboliger

Av
DEL

LeserbrevSolås bo og rehabiliteringssenter er ikke godt nok tilrettelagt for fremtidens måte å drive sykehjem på, og Gjesdal Arbeiderparti prioriterer å bygge nytt. I tillegg har Gjesdal kommune for få omsorgsboliger til å dekke dagens behov, og vi må derfor bygge flere. Et samlet kommunestyre har satt av 100 mill. kr til disse formålene, og har startet opp forarbeidene.

Gjesdal Arbeiderparti har vært aktivt med i planleggingen, og vi gleder oss over ny boligplan, som beskriver fremtidige behov for helse- og omsorgsbygg i vår kommune.

Vår ordfører Frode Fjeldsbø har tatt initiativ til bred innbyggerinvolvering og gjennomført flere medvirkningsverksteder for å få innspill fra innbyggerne om ønsker og behov for fremtidige tjenester. Kommunestyrepartiene har vært representert i planlegging og deltatt på studieturer for å få inspirasjon og ideer til ulike løsninger for et nytt moderne sykehjem og omsorgsboliger.

Gjesdal Arbeiderparti er en aktiv pådriver for å utvikle fremtidsrettet helse og omsorgspolitikk. Vi har blant annet vært med å styrke budsjettet til pleie og omsorg med 4 mill. kr ekstra for 2019. I tillegg har vi økt midlene til barn i lavinntektsfamilier, styrket SFO for barn med særskilte behov, lagt til ekstra helsesøsterressurser, og startet et prosjekt som skal legge til rette for et demensvennlig samfunn.

Dette er prioriteringer vi er stolte av!

Gjesdal Arbeiderparti vil bidra til trygge og gode omsorgstjenester, hvor alle innbyggerne i Gjesdal kommune skal kunne leve det gode liv.

Astrid Reiestad Førli

Astrid Reiestad Førli Foto:

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags