Selvmord er utfordrende, og ønsket er en nullvisjon

Av