Er det samsvar mellom ord og handling i Gjesdal kommune?

Av