Historisk god kommuneøkonomi - 108 millioner i overskudd på tre år

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Frank Oftedal, gruppeleder i Høyre, mener at regjeringen har mye av æren for dagens gode kommuneøkonomi. Samtidig etterspør han økte lokale bevilgninger til skole, helse, kultur, teknisk og så videre.

DEL

LeserbrevAstrid Reiestad Førli og Frode Fjeldsbø skriver i Gjesdalbuen at AP prioriterer helse og omsorgstjenester i Gjesdal kommune. En økning på 74 millioner de siste 4 år er god prioritering, som både Sp og Høyre har vedtatt i budsjettsamarbeid med AP. Samtidig vet vi at budsjettøkningen ikke hadde vært mulig uten en god og sunn kommuneøkonomi.

153 millioner i overskudd de siste 6 år- hvorav 108 millioner i overskudd siste tre år.

Gjesdal kommune kan vise til et driftsresultat for 2018 på 30 millioner kroner. De siste 6 år har kommunen hatt overskudd på til sammen 153 millioner kroner hvorav 108 millioner de siste 3 år. Dette er rekordoverskudd som kommunen ikke har vært i nærheten av tidligere. De frie inntektene til kommunene er nesten doblet under dagens regjering.

Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet vårt. En god kommuneøkonomi er avgjørende for hverdagen til folk over hele landet, derfor har Høyre og regjeringen prioritert kommunene i statsbudsjettet. Det er gjort fordi det er her mange av hjertesakene våre ligger - saker som vi har gått til valg på: kunnskap i skolen, tidlig innsats, trygg og god helsetjeneste, psykisk helse, verdighet i omsorgen m.m.

Opposisjonspartiene har i budsjett som vanlig - og ikke uventet enda mer penger til kommunene. Da er det på sin plass å minne om da de selv satt i regjering. Kommunene leverte årlig elendige driftsresultat, kutt i tjenestene og eiendomsskatt ble innført i mange kommuner inkludert Gjesdal. Antall kommuner som var under statlig administrasjon (Robeklisten) var tredoblet i forhold til i dag.

Den gode kommuneøkonomien de siste år har flere årsaker. Det første og viktigste handler som nevnt at regjeringen og flertallet på Stortinget har prioritert vekst i kommunesektoren høyt i statsbudsjettet. Det hender at opposisjonspartiene hevder at kommunene er «sultefôret» og opplever nedskjæringer. Tallene viser at slike påstander er skivebom. Tvert imot så har kommunene fått større og bedre mulighet til å styrke kvaliteten på viktige velferdstjenester innenfor blant annet helse og omsorgstjenester slik som flertallspartiene Ap, Sp og H har gjort i Gjesdal.

En annen årsak til bedre kommuneøkonomi er at skatteinntekter ble høyere enn forutsatt. Dels fordi nedturen i norsk økonomi ble mindre alvorlig enn fryktet. Mange næringer utenfor oljesektoren har klart seg godt, og i dag peker de fleste pilene i norsk næringsliv og økonomi oppover.

Gjesdal Høyre vil gratulere Gjesdal kommune som har oppnådd gode resultater. Bak de sterke tallene ligger hardt arbeid og gode prioriteringer fra alle ansatte i Gjesdal. Samtidig må det være lov til å spørre om noe av det gode driftsresultatet burde vist bedre igjen på budsjettet i form av økte bevilgninger til skole, helse, kultur, teknisk, vedlikehold m.m.?

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags