Beitedyr reduserer brannfaren og sikrer artsmangfoldet

Av