– Det er helt feil påstå at Høyre ikke vil ha sykelønnsordning og heltidsstillinger

Henry Tendenes (H) er ikke fornøyd med måten Arbeiderpartiets Eva Espeli Pettersen framstiller Høyres arbeidslivspolitikk på.

Henry Tendenes (H) er ikke fornøyd med måten Arbeiderpartiets Eva Espeli Pettersen framstiller Høyres arbeidslivspolitikk på. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Varaordfører Henry Tendenes (H) svarer i dette leserbrevet på Arbeiderpartiets Eva Espeli Pettersen påstander om Høyre og høyresidens holdning til sykelønn og arbeidslivet.

DEL

LeserbrevAP's andredame, Eva Espeli Pettersen, skriver i et innlegg at hun vil være en garantist for heltidsstillinger og bevaring av sykelønnsordningen i arbeidslivet. Det er flott, for da er vi minst to. Det som ikke er flott, er at hun skriver og mener at regjeringen, Høyre og ”høyresiden” er den store motstanderen.

Sykelønnsordningen først: Høyre har i flere landsmøter, der også jeg har vært deltaker, avvist endringer i sykelønnsordningen. Dessverre kjører LO og flere AP-representanter kampanjer som hevder det motsatte.

Høyres mål er et inkluderende og godt arbeidsliv. Altfor mange jobber ufrivillig deltid, spesielt i helsesektoren. Høyre er opptatt av at arbeidsgivere og arbeidstagere skal kunne finne fleksible løsninger som åpner for at flere som ønsker det, får jobbe heltid.

Høyre ønsker gode og anstendige ordninger for å sikre inntektene for alle som er for syke til å jobbe. Samtidig må vi legge til rette for at man skal kunne jobbe i den grad helsen tillater det.

En betydelig andel av Norges yrkesaktive befolkning står i dag utenfor arbeidslivet og er på helserelaterte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, helt eller delvis. Vi kan alle bli syke, og noen opplever også å bli så syke at de ikke kan jobbe i det hele tatt. De skal få uføretrygd og ikke skamme seg over det. Samtidig vet vi at mange som blir uføretrygdet, kunne vært noe i arbeid dersom de hadde fått litt tilrettelegging eller annen hjelp til riktig tid.

Norge trenger flere kvinner som jobber heltid. Det alene kan nesten finansiere hele fremtidens velferdsstat. Men da må arbeidsgivere slutte å tilby folk små deltidsbrøker.

En viktig årsak til at mange jobber deltid, er rigide arbeidstidsordninger. Vi må erkjenne at det tradisjonelle turnussystemet ikke alltid går opp i hele stillinger. En faktor er også at enkelte ser det som fordelaktig å jobbe deltid. Dette kan skyldes helseproblemer, omsorgsoppgaver, eller andre forpliktelser og interesser.

Å sikre en heltidskultur er først og fremst et arbeid for kommunene. Derfor bør vi i Gjesdal ha fokus på dette. For kort tid siden undersøkte Høyre 25 av kommunene hvor AP styrer. Der er det nå utlyst 283 deltidsstillinger i følge NAV. Mange av disse har stillingsbrøker helt ned i 8 til 10 prosent og dette kolliderer helt med ønsket om jobb i heltid.

Et mål for meg det neste året, er at vi kan gå inn for Erna Solbergs oppfordring om å ansette folk med utfordringer og hull i CV i kommunal sektor, selv om noen av disse vil måtte være i deltidsstillinger.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags