Her er en bedre løsning for ny tverrforbindelse til Jæren

Av