Gjenåpning av helsestasjon og legekontor i Oltedal og Gilja: Lege- og helsestasjonstjenester i hele Gjesdal kommune

Av
DEL

LeserbrevGjesdal Arbeiderparti prioriterer gode helse og omsorgstjenester. Samtidig kan det oppleves som en klar utfordring å prioritere innenfor de økonomiske rammene når flere av våre innbyggere trenger mer omfattende tjenester og de statlige overføringene reduseres.

En større andel eldre, flere personer med sammensatte medisinske behov og demens medfører et økt behov for helse og omsorgstjenester- i hele kommunen.

Gjesdal arbeiderparti har lyttet til innspill fra innbyggerne som ønsker seg helse og omsorgstjenester lokalt, og vil derfor arbeide for å etablere lege og/eller helsestasjonstjenester i Oltedal og på Gilja. Befolkningsgrunnlaget har, - og vil endre seg de neste tiår, og da vil det være fornuftig å vurdere å gjenåpne de lokale legekontorene. I tillegg kunne dette vært kombinert med andre tjenester som for eksempel helsestasjon, jordmortjeneste, trimgrupper, helsestasjon for eldre med rådgivningstjenester for hjelpemidler og boligtilpasninger.

Ordføreren har banet vei for gode prosesser med innbyggerinvolvering og brukermedvirkning. Gjenåpning av helsestasjon/ legekontorene i Oltedal og Gilja er en konsekvens av dette arbeidet. Grunnlaget for tidligere vedtak hvor en valgte å stenge disse kontorene er nå etter vår oppfatning endret, og vi må tenke nytt.

Gjesdal Arbeiderparti har tradisjon for å spørre innbyggerne: Hva er viktig for deg? Vi har lyttet til svarene, og har derfor satt denne viktige saken om gjenåpning av helsestasjon og legekontor i Oltedal og Gilja inn i vårt program.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags