Kari Oftedal Lima - «Katten»

Av

Ei kjempe i Gjesdal og Rogaland SV er gått bort.