Hvor lang tid skal de økonomiansvarlige egentlig bruke på å dele de kommunale avgiftene i månedsbeløp?

Av