Kanskje rådmannen burde frisert målet sitt litt?

Av

I dette leserbrevet tar flere kommunalt ansatte opp ulike problemer knyttet til en kommune med ambisjoner om flest mulig i heltidsstillinger.