Det ligger et land innenfor Vaula bru, og der skal Gjesdal Høyre sikre attraktive og levende lokalsamfunn

Det ligger et land innenfor Vaula bru, skriver Marit Høie (H), og sikter blant annet til Dirdal.

Det ligger et land innenfor Vaula bru, skriver Marit Høie (H), og sikter blant annet til Dirdal. Foto:

Av
DEL

LeserbrevÅ skape og opprettholde levende og attraktive lokalsamfunn er en av Høyres hjertesaker. Verdigrunnlaget vårt hviler på ideen om at gode samfunn bygges nedenfra – av enkeltindividet, familien, nabolaget. Da blir det enkelte lokalsamfunn en viktig grunnstein i byggverket.

Gjesdal kommune er mer enn Ålgård. Det ligger et land innenfor Vaula bru, et land der det skjer forbløffende mye verdiskaping og der naturskjønnheten kan ta pusten fra hvem som helst.

Gjesdal Høyre mener at det er viktig å fordele ressursene kommunen bruker på samfunnsutvikling og trivselsskapende tiltak på hele kommunen. Vi er også opptatt av at det skal være like vilkår for lag, foreninger og annen frivillig og ideell virksomhet i kommunen, uansett postnummer. Vi trenger gode møteplasser som skaper sosiale bånd mellom mennesker, noe som på sikt skaper mer livskraftige lokalsamfunn.

Skal vi få blomstrende lokalsamfunn der folk ønsker å bo, må det være nærhet til arbeidsplasser, skole, helst en butikk eller to, gode og trygge veier og et akseptabelt kollektivtilbud. Og ikke minst: Det må være tomter tilgjengelig for å dekke etterspørselen etter egen bolig. Gjesdal Høyre vil tilrettelegge for nye tomter på Gilja i kommende periode.

Arbeids-, nærings- og skattepolitikk på nasjonalt nivå – det å legge til rette for at bedrifter kan vokse og utvikle seg og drive innovasjon – sikrer robuste og blomstrende lokalsamfunn. Dagens regjering gjør nettopp dette, og vi i Gjesdal Høyre følger opp på kommunalt nivå med fokus på å være en Ja-kommune for næringsliv og innbyggere. Vi vil sikre en kommunal saksbehandling som er rask og smidig, og gi gode og stabile rammevilkår for alle næringsdrivende i kommunen.

Samferdselspolitikk er også distriktspolitikk. Uten gode og trygge veier for ferdsel og varetransport, dør lokalsamfunnene. Mye dreier seg nå om å få avklart E39, men våre folkevalgte skal være pådrivere overfor stat og fylke for stadig tryggere og bedre veier også i de indre delene av kommunen.

Vi vil at hele kommunen skal ha samme takstsone for kollektivtransport, og vil arbeide for å få til direkterute til Sandnes over Seldal for elever på videregående fra indre deler av kommunen.

Det er av overordnet betydning at all utvikling skjer på en bærekraftig og skånsom måte overfor naturen vi har rundt oss. Landskapene i indre Gjesdal er vakre og ville, og er en kilde til rekreasjon for hele regionen. Slik vil vi at det fortsatt skal være.

Gjesdal Høyre vil utvikle for å bevare. Det er bare ved å legge til rette for bærekraftig vekst og utvikling i bygdene at vi kan sikre at det fortsatt bor folk her om hundre år. Vi unner våre etterkommere å kunne dra «- inn blant alle trygge, blåe fjell -» og høre hjemme der.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags