Å gi plass til friskoler handler om frihet til å tro og velge

Av
DEL

MeningerDe aller fleste elever går på en skole som er eid av det offentlige. Slik har det vært lenge, og slik kommer det til å fortsette å være. Den offentlige skolen er romslig og svært mange kjenner seg hjemme der.

Noen elever har imidlertid behov som de opplever at den offentlige skolen ikke klarer å møte. Noen trenger en annen pedagogisk tilnærming for å lære å regne, skrive og lese. Noen ønsker en opplæring som passer bedre sammen med deres kulturelle og religiøse kontekst. Kanskje kan det også være snakk om elever som skal være i Norge i kortere perioden på grunn av at foreldrene skal arbeide her.

Skolens viktigste funksjon fremfor alt er å være en arena for læring og for å forberede elevene på hverdagen som kommer. Alle elever er forskjellige, og alle trenger å bli møtt på forskjellige måter. Friskolene utgjør i så måte et viktig supplement til den offentlige skolen og de hjelper flere til å få den utdannelsen de ønsker seg.

Likevel er det alt for mange som peker på friskoler som en trussel. Det kan noen ganger virke som at enkelte er mer opptatt av å forsvare skolesystemet enn å bruke kreftene på oppgavene som skolen er ment for å løse. For KrF er det viktigste å sette elevenes behov aller først. Vi er positive til å slippe til alle gode krefter som av ideelle årsaker ønsker å gi elevene våre en mer tilpasset opplæring. Dersom noen er mer opptatt av å tjene penger på skoledrift, så kan de heller finne seg noe annet å holde på med. For elevene våres utdanning er det viktigste og skal settes foran systemene, enten de heter «fellesskolen» eller «markedet».

Vi ønsker en god offentlig skole, samtidig løfter vi fram friskolene med alternativ pedagogikk eller religiøs forankring som et viktig alternativ og supplement til det offentlige. Dette handler om grunnleggende trosfrihet, og om å gi en reell valgfrihet til den enkelte elev og til den enkelte familie.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags