Bygg tunell mellom Frafjord og Espedal!

Av
DEL

LeserbrevDet er med vantro jeg leser at listekandidat Kåre Idland fra Gjesdal Arbeiderparti skriver at det er på tide å skrinlegge tunellprosjektet Frafjord – Espedal. Det er likevel ikke overraskende, siden nåværende ordfører Frode Fjeldsbø har vært uklar i denne saken, på tross av at det stod klart at Gjesdal Arbeiderparti skulle jobbe for å realisere tunell Frafjord-Espedal i valgprogrammet for forrige periode.

Ansvar er ikke en popularitetskonkurranse. Med å utsette denne beslutningen, og istedenfor arrangere flere allmannamøter, har dette gitt grobunn for bygdestrid. Dette er ikke bra. Er det til det beste for lokalsamfunnet at ansvaret for denne beslutningen tilsynelatende blir skjøvet over på innbyggerne? Vi skal bo her alle sammen etter den endelige avgjørelsen er tatt. Det må heller ikke glemmes at dette ikke bare er en helt lokal debatt, det er et stort samfunnsansvar.

Vi er mange i Frafjord som ønsker tunell! Vi har kanskje ikke ropt så høyt som motstanderne. Men jeg skriver nå for å appellere til fornuft.

Det blir stadig fremhevet at der tunellen skal gå er det så fint. Jo visst er det fint. Men hva slags argument er dette? Det må nevnes at det samme området har kommet seg velberget gjennom dyrkning, bygging av fjøs og bolighus, utbygging av campingplass og båthavn og omfattende masseuttak. Og ja, enda til vegbygging med bro og det hele! Jeg har stor tillit til at vegvesenet ville kunne får en til en flott løsning her. Det er da ikke noen som kan leve og betale regninger med idyll? Og hva hvis noen andre finner på å gjøre et annet inngrep i ettertid, hva skal en da gjøre hvis en tillegger slike argument vekt? Er da hele Frafjord vernet med lov?

En tunell vil kunne gi muligheter og Frafjord vil bli liggende svært sentralt for turismen. Hva med å få cruisebåter til Frafjord? Her ligger det svært store muligheter for bygda. Lokale grunneiere kan bygge dypvannskai og få inntekter av anløpene. En turisttrafikk med Frafjord som startpunkt med turer til Preikestolen, Månafossen, Byrkjdalstunet, Gloppedalsura og Kjerag. Hurtigbåt ut Lysefjorden og tilbake til Frafjord igjen. Hva med hotelldrift og restauranter? Den gamle Frafjordveien kunne ha blitt satt i stand igjen for turisttrafikk mot avgift (og vips, så kunne vi ha vår egen lille Trollstige). Turisme er verdens tredje største industri! Og her mener jeg at Dirdal, Frafjord, Forsand og Lysefjorden har uoppdagede muligheter. Her er det bare fantasien som setter grenser!

Hvis vi fortsetter som i dag, vil vi få resultater som i dag. Allerede nå er folketallet i Frafjord på nedgang. Hvordan vil det være å vokse opp og bo i en bygd som sakte tømmes for folk? Hvordan vil dette påvirke den lokale skolen?

Til denne dag har landbruksdrift vært en viktig inntektskilde i Frafjord, og slik håper jeg at det kan fortsette. Men realiteten er nå slik at det å drive gard blir stadig mer utfordrende. Gårdene blir større, bonden må investere mer og stadig springe fortere for å sitte igjen med det samme resultatet. Antall gårder og personer som det sysselsetter er synkende. Frafjord er ikke unntatt for denne utviklingen.
Jeg har kun tatt for meg noen få og helt lokale virkninger. Hvis ikke fordelene er store nok i Frafjord så er det for alvor avgjørende for Forsand. Jeg vil tørre å påstå at Frafjord heller ikke har noen fremtid uten tunellforbindelse mellom Frafjord og Espedal. Uten arbeidsplasser vil ungdommen flytte herifra. Og da ender vi til slutt som en hyttegrend, som riktig nok sitter og nyter freden, roen og idyllen, men alene uten den oppvoksende generasjonen.

Vi har ansvar for det vi gjør. Vil lokale politiske partier og enkeltpersoner skrive seg inn i historien som; vi er de som fikset at Frafjord og Forsand ikke fikk vei. Hvordan vil dette bli dømt av de kommende generasjoner? Gjorde vi så godt vi kunne? La vi til rette for framtida eller lot vi kortsiktige motiver råde?

Tenk dere godt om, godt valg!

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags