Fortetting: Er politiske vedtak og kommunale planer uten verdi?

Av
DEL

Vi ser på gbnett.no 25. januar at kommuneadvokaten mener at Gjesdal kommune ikke har gjort feil i saksbehandlingen angående fortetting i Bekkefaret på Opstad. Hvem som har gjort feil i denne saken er av underordnet betydning for oss naboer. Vi konstaterer at Fylkesmannen har påpekt en feil i Gjesdal kommunes saksbehandling. Vi naboer kan også ha kommet i skade for å gjøre en og annen feil i løp av våre mange henvendelser til Gjesdal kommune og Fylkesmannen i denne saken.

Uansett konstaterer vi i disse dager at et bygg som strider mot så vel kommuneplan, reguleringsbestemmelser og naboers innsigelser er i ferd med å bli reist i nabolaget vårt. Det at kommunen ikke har hatt evne eller vilje til å få prosjektet tilbake på rett spor, bekymrer oss. Vi hadde opprinnelig tillit til at kommuneplan og reguleringsbestemmelser skulle ha en viss betydning.

Vi hadde også håp om at våre innsigelser skulle bli hørt. Spesielt når man kan lese følgende i kommuneplanen som gjaldt på behandlingstidspunktet: “--- Fradeling av to boligtomter, slik at det blir inntil 3 eneboliger totalt, kan behandles som dispensasjon enten fra reguleringsplanen eller fra kommuneplanens krav til reguleringsplan. Kommunen skal legge vekt på naboprotester i disse sakene, jf. plan og bygningslovens § 19-2 som stiller strenge krav for å innvilge dispensasjon” (Kommuneplanens arealdel om fortetting i tettstedene Ålgård, Oltedal og Gilja, vedtatt av kommunestyret 07.09.2015. Endret etter vedtak i kommunestyresak 115/15 den 14.12.15).

Vi ser at kommunen er opptatt av å lære i denne saken. Det er vi også, og nå frykter vi at lærdommen for vår del blir at politiske vedtak og kommunale planer fort kan bli papirtigere uten verdi.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags