Bruk av pass i bank er ikke et krav fra myndighetene

Av