Fakta om E39 gjennom Bråstein og Figgjo

Leserbrevskribenten frykter for konsekvensene det vil få dersom Vegvesenets traséforslag for ny E39 gjennom Bråstein og Figgjo blir vedtatt.

Leserbrevskribenten frykter for konsekvensene det vil få dersom Vegvesenets traséforslag for ny E39 gjennom Bråstein og Figgjo blir vedtatt. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vegvesenet vil tydeligvis legge premissene og styre debatten rundt sitt siste forslag om trasé for ny E39, skriver Jostein Løland fra interessegruppa E39 Figgjo-Bråstein i dette leserbrevet.

DEL

LeserbrevI en reportasje i Gjesdalbuen 2. mai får Statens Vegvesen ved prosjektleder Gunnar Eiterjord fritt rom til å belære opinionen. Uten kritiske spørsmål fortelles det hvordan vi må lese oss opp på fakta i saken og forstå argumentasjonen til Vegvesenet.

Med respekt å melde, dette er tøvete av Eiterjord. For han sammenligner forslaget opp mot eksisterende E39 og vedtatt kommunedelplan (B9) alt etter hva som faller best ut for Vegvesenets nyeste forslag. Forslaget skal sammenlignes opp mot vedtatte plan, ikke mot eksisterende E39.

Støysituasjonen blir verre for 99% av Figgjo bydel med nytt forslag kontra vedtatte plan. Det er fakta. Ny skole til 250 millioner kroner, idrettshall, fotballstadion og bomiljø vil bli betydelig mer eksponert for støy. I 2014 skrev Statsråd Jan Tore Sanner i Kommunaldepartementet om alternativet B9, som er vedtatt, at «det i størst mulig grad ivaretar hensynet til reduserte støy- og nærmiljøbelastninger for bydelen Figgjo». Alternativ B11 som liknet nytt forslag ble forkastet som helt uaktuelt i denne prosessen.

At landbruket kommer mye dårligere ut med nytt forslag er åpenbart. Det er bare å se på plantegningene. I rapport om konsekvenser for naturressurser datert februar 2019 går det klart fram: «Samlet sett vurderes det nye planforslaget å ha stor-meget stor negativ konsekvens for landbruket» Det blir satt stadig økte krav til effektivitet i landbruket, da er dette helt feil vei å gå. For Bråstein er det nærmest en katastrofe. I tillegg til et mye større arealbruk får flytting av krysset på Bråstein lenger sør direkte konsekvens for hvor Tverrforbindelsen til Jæren skal tilknyttes E39. Befaringer og skisser viser at landbruksarealer og miljøforhold rundt Figgjovassdraget står på spill på grunn av dette. Men dette har prosjektleder for E39 tidligere avvist å ta med i det totale bildet. Selv om delvis de samme arealene som planlegges tatt i Tverrforbindelsen er i E39-prosjektet brukt som erstatningsjord!

Vegvesenet har i media og i flere folkemøter hevdet at de lytter til innspillene våre. Men dette siste forslaget viser at de slett ikke gjør det. Fagre ord om skånsomme og forsvarlige løsninger er ikke lenger troendes. Heldigvis skal ikke Eiterjord og Vegvesenet avgjøre dette.

Sandnes kommunes Utvalg for Byutvikling behandlet denne saken 10.april. I media er saken tidligere omtalt som en «skittsak» der politikerne i Sandnes er redd for å sitte igjen med svarteper i og med at prosjektet er en del av Bymiljøpakken. Som ventet ble saken lagt ut til offentlig ettersyn. Men utvalget har lyttet til innspill, og legger ved et sjupunkts notat hvor støy, landbruk, tverrforbindelse og sammenlikning mot gjeldende planforslag blir gjort, og belyst av høringspartene.

Ny E39 vil alle ha, og det er et regionalt og nasjonalt ansvar. Og derfor må flere enn Figgjo bydel og Sandnes kommune ta ansvar for dette. Knut Fjeldheim (Ap), kommunestyrerepresentant i Gjesdal, belyser saken glimrende i et tidligere leserinnlegg. Han påpeker at vedtatte plan B9 allerede er samfunnsøkonomisk på alle vis og bør iverksettes snarest. Og at Vegvesenet tar til fornuft og konkluderer med at ytterligere innsparing ikke er mulig uten å gå på bekostning av innbyggerne og miljøet.

Etter å ha lest Eiterjord sitt innlegg 2. mai har vi ingen forventninger fra Vegvesenet. Men vi har forventninger til at høringspartene, fylket og politikerne i regionen setter seg inn i realitetene og på saklige, samfunnsmessige grunner avviser dette forslaget.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags