Gjesdal Høyre vil øke grunnbemanningen på sykehjem

Av
DEL

MeningerGjesdal Høyre ønsker å lage et prosjekt i omsorgstjenesten. Prosjektet tar utgangspunkt i å øke grunnbemanningen kraftig ved Solås bo- og rehabiliteringssenter mens vi venter på nytt sykehjem.

For å være rustet til fremtiden når antallet eldre og pleietrengende nesten dobles, er det viktig at vi har et helsepersonell som trives på jobb. Derfor vil Gjesdal Høyre øke grunnbemanningen ved Solås bo og rehabiliteringssenter, og på denne måten bidra til å skape god eldreomsorg.

Økt grunnbemanning vil styrke både kvalitet og verdighet, sikre nok tid til å utføre arbeidsoppgaver uten at klokka puster den ansatte i nakken, tid til å ta den viktige praten, og tid til å være medmenneske.

Ved et sykehjem i Kristiansund hadde kommunen et vellykket prosjekt med økt grunnbemanning og fikk ned sykefraværet med 50 prosent. Prosjektet resulterte i at sykemeldte kom tilbake på jobb, og at kvaliteten gikk opp i takt med trivselen hos både ansatte og beboere.

Midlene fra den ubenyttede sykelønna ble brukt til å beholde den økte grunnbemanningen. I tillegg gjorde sykehjemmet besparelser på overtid og forskjøvet arbeidstid, samt på ressursbruk på å finne vikarer og opplæring av disse. Tilbakemelding fra både ledelse og ansatte var udelt positive, og konklusjonen var klar:

«Ved å investere i tilstrekkelig bemanning, vil altså kommunene få bedre tjenester, mer fornøyde ansatte, lavere sykefravær og lettere rekruttering til stillinger innenfor dette fagfeltet».

Det politiske miljøet i Gjesdal behøver ikke være stolt av grunnbemanningen i eldreomsorgen, som etter Gjesdal Høyres sin oppfatning ikke er tilpasset hverdagen hverken på kort eller lang sikt . Vi ønsker derfor snarest og i forbindelse med budsjettarbeid til høsten å kjempe for «prosjekt økt grunnbemanning ved Solås bo- og rehabiliteringssenter».

Dersom vi virkelig vil endre og forbedre morgendagens eldreomsorg må vi tørre satse for å gjøre hverdagen bedre både for beboere og ansatte. Økt grunnbemanning vil etter Gjesdal Høyre sin oppfatning være et godt og fremtidsretta tiltak.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags