Det er ikkje behov for firefelts veg sør for Ålgård

Av