Framdrift i ny E39 krev at statsråden viser ansvar

Av