Det er viktigere å lage busslommer i Dirdal enn å fjerne dem på Ålgård

Av