Sosial dumping og svart økonomi er et betydelig problem som undergraver demokratiet vårt

Av
DEL

Leserbrev
Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Men i enkelte bransjer er sosial dumping og svart økonomi et betydelig problem, som er med på å undergrave demokratiet vårt fellesskap er bygget på. Dette ønsker Gjesdal Arbeiderparti å være med på å bekjempe.

I kommunal sektor kan en gjøre dette ved å stille strengere krav i forbindelse med utlysning av offentlige anbud, f.eks. krav til fagkompetanse, antall lærlinger og begrensninger i bruk av underleverandører. Dette gjøres ved en skjerpelse av kommunens seriøsitetskrav. Sammen kan både oppdragsgiver og oppdragstaker sikre arbeidstakerne et seriøst arbeidsliv.I sommer kunne en lese om utbyggingene på Stortinget der det ikke ble stilt krav om lærlinger. Stat og kommune bør som byggherre gå foran som et godt eksempel og forebygge mot sosial dumping og svart økonomi. I 2016 og 2017 satte Gjesdal Arbeiderparti dette på dagsordenen og reglene ble skjerpet. Vi har alle et ansvar for opprettholdelse av sikkerhet på byggeplass, stille lærlingeplasser til rådighet for våre unge som er i en utdanningssituasjon og hindre kriminalitet og svart arbeid. Dette kan gjøres enkelt gjennom bruk av synlig og gyldig HMS-kort, medlemskap i leverandørregister, stille krav om fagkompetanse, regulere antall underleverandører og krav om lønnsutbetaling til bank.

Gjesdal Arbeiderparti er opptatt av å se den enkelte arbeidstaker og vil ta kampen for mer rettferdighet for alle. Vi vil ha faste og hele stillinger, beholde velferdstjenester i kommunal regi, ha ett velfungerende oppsigelsesvern og lønnsforhandlinger for en mer rettferdig lønn.

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags