Derfor er Ålgårdbanen er et solid og fornuftig prosjekt som må høyere opp på prioriteringslisten

Leserbrevforfatter Trond Egil Aa. Bøe mener dagens barn og unge vil takke lokalpolitikerne dersom de sikrer banen for framtidige generasjoner.

Leserbrevforfatter Trond Egil Aa. Bøe mener dagens barn og unge vil takke lokalpolitikerne dersom de sikrer banen for framtidige generasjoner. Foto:

Av
DEL

LeserbrevKarl Edvard Aksnes lister i et leserbrev i Gjesdalbuen opp en del argumenter mot Ålgårdbanen. Han påstår at det er lureri å få folk til å tro at det er mulig med Ålgårdbanen i nær fremtid. Konklusjonen hans er at det er riktig å formelt nedlegge banen for godt.

Det kan imidlertid diskuteres hvem som prøver å lure hvem her. Påstandene som listes opp kan fint imøtegås. La oss gå gjennom dem alle punkt for punkt:

Argument 1: Befolkningsgrunnlaget er for lavt på strekningen.

Nei, dette er ikke riktig. Som skribenten selv påpeker er det (angivelig) et stort behov for utbygging av fire felts motorvei mellom Ålgård og Sandnes. I tillegg planlegges det bygging av tverrforbindelse Foss-Eikeland – Bråstein. Vegvesenets egne tall viser at majoriteten av dagens trafikk på E39 Sandnes – Ålgård er lokaltrafikk. Det er i seg selv en tydelig indikasjon på at det også er marked for et høykvalitets kollektivtilbud på skinner.

Både i Norge og i utlandet finnes det utallige eksempler på jernbaner som driftes helt greit med et lavere passasjergrunnlag enn Ålgårdbanen. I Europa gjenåpner man nå i økende tempo baner som ble stengt på 1950-og 1960-tallet. Samme dag som skribenten hadde sitt brev på trykk i Gjesdalbuen vedtok den skotske regjeringen nok en jernbanegjenåpning. Levenmouth-banen, som ble stengt i 1969, skal nå gjenåpnes i 2024. Banens endestasjon, Leven, har til orientering et innbyggertall lavere enn Ålgård.

Argument 2: Hvem i Gjesdal vil reise daglig med Ålgårdbanen til skole og jobb?

Ganske mange! Gjesdal har en utpendling på ca. 60 – 70% av befolkningen som går i tilnærmet samme retning som Ålgårdbanen. Dette er ganske sterkt i seg selv. En tydelig indikasjon er også fulle busser Ålgård-Sandnes morgen og ettermiddag. Med gjenåpnet bane med moderne, hurtige og komfortable tog er det ikke utenkelig med enda høyere volum. Turisttrafikk til Kongeparken og Norwegian Outlet vil komme i tillegg. Blir det mer fokus på jordvern fremover kan også Ålgård igjen bli et viktig utbyggingsområde for regionen. Og jo flere som bruker banen – jo mer plass blir det på eksisterende veinett for dem må bruke bil til jobb. Kanskje vil banen også redusere behovet for mer veiutbygging og mer bompenger?

Argument 3: Hvor skal bilene parkere?

Bilene vil kunne parkere på egnet tomt enten i Ålgård sentrum eller på Opstad. Her må det bli opp til dagens lokalpolitikere å finne gode løsninger. Erfaringer fra Jærbanen viser at det uansett kun er en beskjeden andel av de reisende som parkerer på stasjonen med egen bil. Tilbringerbuss, «kiss and ride», sykkel og gange vil kunne dekke flertallets behov.

Argument 4: Hvor skal jernbanestasjonen ligge?

Holdeplasser for Ålgårdbanen ved Ålgård kan plasseres ved Hølen og ved Opstad/Kongeparken. Banen vil bli betjent kun av motorvognstog med førerrom i begge ender og ikke ha godstrafikk som tidligere. Det reduserer sterkt behovet for areal til stasjonsområde.

Argument 5: De fleste som pendler fra Gjesdal har sine arbeidsplasser spredt ut over i regionen. Disse må etter endt togtur fra Ålgård over på andre kollektivløsninger.

Denne problemstillingen er like gyldig for reisende som pendler fra Jæren mot Sandnes og Stavanger. Likevel ser vi at dette er en av landets mest populære lokaltogstrekninger med over 4.300.000 reiser i 2018. Bare i fjor steg trafikktallet her med 25 prosent og det er grunn til å tro at denne økningen også ville funnet sted dersom Ålgårdbanen hadde vært i drift i dag. Det er med andre ord mye som tyder på at tidligere passasjerberegninger for Ålgårdbanen er for lave.

Argument 6: Barnefamilier som leverer og henter barn i barnehager og skoler vil måtte bruke mer tid på transport.

Stemmer ikke. Nye Ålgårdbanen vil ha en kjøretid på 10 – 12 minutter til Sandnes. Bussen bruker i dag 30 minutter og gjerne enda mer i rushtrafikken. Satses det kun på mer bilbruk og veiutbygging, som Aksnes ønsker, vil det ende med kø og opphoping på sideveier og i bysentrene. Da hjelper det svært lite at motorveien får flere felt.

Argument 7: Hva vil lokalpolitikeren dekke av drift og anleggskostnader?

Gjesdal kommune har allerede betalt distriktsbidrag for opprettelse av banen. Grunnerverv og oppbygging av underbygning, de to mest kostbare tiltakene ved banebygging, er gjort. Det kan forøvrig på dette punkt være naturlig å se til Jærbanen og se på hva som dekkes lokalt her, både ved dagens drift og ved etablering av et eventuelt nytt dobbeltspor.

Argument 8: Ålgårdbanen vil bli en stor sikkerhetsfare langs traseen og ved kryssing av flere nye og gamle hovedveier.

Stemmer ikke. I tilstands- og kostnadsvurderingen for Ålgårdbanen utarbeidet av Jernbaneverket (Grunnkalkyle: 582 millioner 2012-kroner) er det inkludert en fullstendig inngjerding av banen og etablering av en rekke nye underganger. Dagens planoverganger vil bli fjernet helt. Flere nye passasjerer på tog betyr tvert om færre biler i by- og boligstrøk og dermed et tryggere oppvekstmiljø for barn og unge.

Konklusjonen er at Ålgårdbanen er et solid og fornuftig prosjekt til fremtidig potensiell glede for hele Ålgård og regionen. Dette prosjektet må høyere på prioriteringslisten, ikke minst for våre egne barn og unges skyld! Det harmonerer svært dårlig i dagens klima at det skal være behov for store veiinvesteringer på 5-6 milliarder kroner (bomfinansiert selvfølgelig), mens et lite og miljøvennlig jernbaneprosjekt med kostnadsramme på kun en brøkdel risikerer å bli lagt dødt for godt!

Så vil jeg avslutningsvis (i Aksnes-stil) komme med mine synspunkt:

Hva bør jernbanetraseen brukes til i fremtiden?

  1. En kjempefin lokalbane med gjennomgående lokaltog Stavanger – Ålgård med kjøretid på under halvtimen.

Hva bør lokalpolitikerne prioritere?

  1. Aktivt jobbe for å stoppe nedleggelsesforslaget fra Bane NOR og sikre Ålgårdbanen for fremtidige generasjoner. Det vil dagens barn og unge takke oss for!
  2. Jobbe for at Ålgårdbanen snarest mulig blir en statlig finansiert lokalbane fullt integrert med Jærbanen. Slik den engang var og alltid burde ha vært!

Godt valg til lokale politikere og velgere!

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags