Her kan ungdommar få leksehjelp

I vår har Ungdomshuset testa ut leksehjelp. Til hausten er endå fleire ungdommar og frivillige velkomne.