Bærland har lekseforsprang

Av

Allerede i 2010 Startet Bærland skole i samarbeid med FAU arbeidet med å lage felles retningslinjer om lekser.