Går frå dør til dør for å redda leirskulen

Av

Sjuandeklassingar samlar inn underskrifter for å få tilbake leirskulen.