Vi kan ikke slå oss til ro med at de fleste ungdommer oppfører seg fint

Av
DEL

LederDet har ulmet i noen ungdomsmiljøer på Ålgård de siste, og ulike hendelser det siste året bør være en vekker for både foreldre, politiet og kommunale avdelinger som har ansvaret for trygge og gode oppvekstvilkår i kommunen. Det er litt for mange sammenfallende hendelser som gjør at vi ikke kan slå oss til ro med politiets og kommunens utsagn om at de fleste ungdommer oppfører seg fint. Vi betviler ikke at det stemmer, men den sannheten kan også virke som en avsporing i forhold til å gripe fatt i mangfoldet av utfordringer.

Noe har skjedd de siste par årene.

Ungdomsundersøkelsen i Gjesdal viser at flere elever rapporterer om mobbing, depressive tanker og mer alkohol enn jevnaldrende i andre kommuner. Ungdommene i Gjesdal er også mindre fornøyd med lokalmiljøet. De trives ikke like godt på skolen og opplever større grad av ensomhet enn elever i andre kommuner. Når det kommer til spørsmål om vold og trusler er elevene i Gjesdal på gjennomsnittet.

Gjesdalbuen har skrevet om noen få voldshendelser i ungdomsmiljøet på Ålgård. Den alvorligste var masseslåsskampen på GUS i desember i fjor.

For et par uker siden fortalte vi om et nytt ungdomsmiljø på Ålgård som er preget av vold og alvorlige trusler. To mødre tok bladet fra munnen og fortalte at større gjenger er ute etter å «ta» barna deres. Episodene skjer på skoleveien eller nede i sentrum. Det er snakk om større gjenger som bestemmer seg for å «ta» tilfeldige ofre.

Norwegian Outlet sier at de har gått fra tre år uten særlige episoder med pøbelstreker, til å ha x antall episoder bare de siste seks månedene. Senterlederen vil ha foreldrene på banen. Det vil de også hos naboen på Amfi Ålgård, der senterleder Turid Larsen Skjæveland har kalt inn til 50 foreldremøter de siste fem årene.

Kommunen har sett seg nødt til å sette opp et høyst avansert overvåkingskamera i sentrum for å forebygge uønskede hendelser av hærverk og annet.

Lokalmiljøet får ikke særlig drahjelp av regjeringens manglende bevilgninger til politiet, og politiets egen "nærpolitireform" som har fjernet lokale politibetjenter og sentralisert politistyrkene i storbyene.

Vi skal vokte oss for å komme med svaret her, men løsningene ligger i samspillet mellom foreldre, ungdommer, skole, kommune og politiet. Ansvaret hviler på oss alle.

Artikkeltags