Nabolaget er på kokepunktet

Av
DEL

LederDenne uken skriver Gjesdalbuen om et møte som fant sted mellom representanter fra Gjesdal kommune og de nærmeste naboene til omsorgsboligene i Kyrkjevegen. Boligene det er snakk om, er fire leiligheter, hver på 45 kvadratmeter, bygget for å huse personer med rusproblematikk og dårlig boevne. Leilighetene er forsterket, noe som skal gjøre slitasjen mindre og vedlikeholdet lettere.

Allerede før boligene sto klare, var naboene skeptiske. De reagerte på dårlig informasjonsflyt og fryktet blant annet for sikkerheten til barna i nabolaget.

Som respons gikk kommunen i tettere dialog. Kommunen la også vekt på at boligene ville bli døgnbemannet, at boligene ligger avskjermet til bak et gjerde, at det ville være tydelige regler for besøkende, og at beboerne før de kunne flytte inn ville bli nødt til å skrive under på en kontrakt om bruken av boligen. Forsikringene fra kommunen hadde en beroligende effekt på naboene.

Da boligene nærmet seg innflyttingsklare, inviterte kommunen naboene på omvisning og informasjonsmøte. Der kom det fram at behovene i den aktuelle brukergruppen hadde endret seg, og at de fire leilighetene i første omgang kom til å gå inn i kommunens ordinære boligmasse og fungere som ordinære kommunale boliger. Det var i januar 2018. Naboene ble fortalt at ettersom det ikke lenger var rusmisbrukere med dårlig boevne som skulle flytte inn, ville det heller ikke bli døgnbemanning. Samtidig kom kommunen med forsikringer om at når boligene på et eller annet tidspunkt ville bli tatt i bruk til det de opprinnelig var tenkt til, ville også døgnbemanningen komme på plass fra dag én. Videre skulle beboerne få individuell oppfølging, og hver beboer ville bli nøye vurdert, ut fra om de passet inn sammen med de andre tre og nabolaget for øvrig.

Nå kjenner vi svaret. Siden mars i år har de fire leilighetene huset beboere som er i tråd med den opprinnelige hensikten. Det har, dessverre, ikke gått så bra, skal en tro naboene. De forteller om bråk, søppel, trusler, innbrudd og åpenbart rusede personer. Personalbasen ble først betjent i går, altså to dager etter det siste møtet mellom kommunen og naboene. Det er selvfølgelig fint, men det må være lov å bemerke at det skjer lovlig seint. Det er heller ikke slik at det naboene kunne fortelle om på mandagens møte var nytt for kommunen; Naboene har mange ganger varslet om situasjonen rundt huset i Kyrkjevegen.

En nabo forteller at hun har ringt politiet et sted mellom 50 og 100 ganger, stort sett om bråk og høy musikk, men at det kun i et lite fåtall saker har hjulpet på situasjonen. Overfor Gjesdalbuen påpeker politikontakt Kåre Birkeland, som selv har vært i Kyrkjevegen for å snakke med beboerne i omsorgsboligen, at politiet, ut over å beslaglegge stereoanlegg, har begrensede virkemidler for å gripe inn. Om politiet rykker ut på en henvendelse, er også avhengig av om operasjonsleder vurderer at politiet har god nok kapasitet der og da.

I denne saken er det mange som må gå i seg selv. Det gjelder også naboene. For under mandagens møte, var det flere som tok til orde for selvtekt og borgervern dersom ikke kommunen og politiet gjør noe med situasjonen. At naboene er frustrerte er mer enn forståelig, men når en av klagene går på at de som bor i omsorgsboligen utsetter naboene for trusler, bør de holde seg for gode til å selv true med voldsutøvelse mot en av samfunnets svakeste grupper.

Nabolaget er på kokepunktet. Det ville neppe skjedd hadde kommunen levd opp til egne visjoner for bruken av de forsterkede omsorgsboligene. Vi håper at når kommunen nå endelig tar affære, vil det kunne avspenne situasjonen.

Artikkeltags