Hva har Nye Veier å skjule?

Av
DEL

LederDet var stort oppmøte og mange spørsmål da Statens vegvesen akkompagnert av Nye Veier AS, inviterte til informasjonsmøte om E39 mellom Ålgård og Lyngdal denne uka.

Vegvesenets planer for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård legges straks ut på høring. Selv om vegvesenet har regien på planleggingsarbeidet er det Nye Veier AS som har fått i oppdrag å bygge den nye motorveien straks planene er vedtatt. Høringsfristen er satt til 10. januar.

Storsalen i Veveriet var fullsatt av grunneiere og andre med interesse for E39-utbyggingen. Møtet var i utgangspunktet stelt i stand for å belyse strekningen sørover, men det kom like mange spørsmål til strekningen videre nordover mot Figgjo og Sandnes.

I høst ble det kjent at Statens vegvesen som i årevis har jobbet med planer for å realisere ny motorvei mellom Ålgård og Sandnes har innstilt alt arbeid etter at styringsgruppa for bymiljøpakken har bedt staten om å overføre prosjektet til Nye Veier AS.

Det slaget er ikke formelt avgjort, men alt tyder på at det statlige utbyggingsselskapet setter seg bak rattet også her. Det tror de selv også.

Nye Veier AS er såpass sikre på at de får prosjektet at de allerede har utarbeidet konkrete planer som viser hvordan de tenker å gjennomføre prosjektet. Men de vil holde det hemmelig. Utad later de som om de ikke har noe.

Nye Veier AS skjuler seg bak argumentet at de formelt sett ikke har overtatt prosjektet. Det får folk til å flire.

Skyggespillet til Nye Veier er både arrogant og respektløst overfor grunneiere og lokalsamfunnet. De har utarbeidet konkrete planer, men gir uttrykk for noe helt annet.

1. De vil legge mesteparten av strekningen Ålgård - Sandnes åpent i dagens terreng.

2. Planene inneholder ei bru på 570 meter

3. Veien skal være 23 meter bred.

4. Fartsgrensen skal være 110 kilometer i timen mellom Ålgård og Bogafjell.

5. De ser for seg kryss ved Bollestad og Bogafjell, og kanskje Bråstein.

6. De har sett for seg en trasé på strekningen.

Nye Veier AS kan ikke fortsette dette spillet.

Vi oppfordrer det statlige utbyggingselskapet til å oppføre seg anstendig og fortelle hva de har planlagt. På den måten kan offentligheten ta stilling til forslagene fra Nye Veier og Statens vegvesen. Sistnevnte har allerede sagt at de kan bygge strekningen like billig, og starte opp tidligere.

Artikkeltags