Bærland-rektoren fikk pris for å endre arbeidsrutinene i hele kommunen

Etter at Jæder og Gjesdal kommune hadde mottatt hver sine priser, var det Bærland-rektor Tom Kenneth Gilje sin tur til å bli hedret med en Lean-utmerkelse.