For noen uker siden kom tallene fra Norges Idrettsforbund som viste at idretten i Rogaland har mistet over 12 000 medlemmer i 2020. Vi i Arbeiderpartiet verdsetter det mangfoldet og fellesskapet som idretten og frivilligheten skaper, og er bekymret for denne utviklingen. Idrettslag og frivillige organisasjoner bidrar til å gi barn og unge gode oppevekstvilkår og er avgjørende for en god folkehelse.

Det aller viktigste klubber og idrettslag kan drive med nå, er aktivitet - å få folk tilbake til idretten. Derfor er det mer håpløst enn noensinne at staten krever moms av inntektene deres. De pengene burde vært brukt på drakter, trenere og utstyr, for å få særlig barn og unge i gang igjen, ikke tas inn av Erna Solberg for å få budsjettet i balanse.

For Arbeiderpartiet er full momskompensasjon for idrett og frivillige lag noe det haster å få gjort noe med. Dette er derfor ett av løftene våre i hundredagersplanen som vi nylig la frem, som inneholder 40 konkrete saker vi skal få gjennomført i løpet av de 100 første dagene hvis vi kommer i regjering etter høstens valg. I tillegg har vi prioritert dette i vårt alternative statsbudsjett for 2021 hvor vi har satt av 395 mill. kroner til å innfri full momskompensasjon.

I Gjesdal mottok 39 frivillige lag og organisasjoner momskompensasjon i 2020. Med full momskompensasjon ville disse lagene fått over 468 000 kroner mer, som kunne blitt brukt til nye korpsuniformer, håndballer, billigere medlemskontingenter eller andre viktige prioriteringer for lagene selv. Bare Ålgård fotballklubb alene kunne mottatt nesten 85 000 kroner ekstra for 2020, dersom organisasjonen hadde hatt full momskompensasjon.

Det er ikke tvil om at frivilligheten og dugnadsånden i Gjesdal, Rogaland og i resten av Norge står sterkt. Hver dag bidrar frivillige, i alle aldersgrupper, til idrett, kultur og annet organisasjonsarbeid. Innsatsen som legges ned er enorm, og den er ikke bare med på å bidra til fellesskap og samhold innad i organisasjonene, men også for resten av samfunnet. Korona-pandemien har også understreket det viktige behovet og hvor stor rolle idrett, kultur og frivillige lag spiller inn i våre liv.

Selv er vi begge fedre som har eller har hatt barn i idretten. Vi har sett med egne øyne hvor viktig det er at lagene får bruke pengene til nytt utstyr og aktivitet, men også for å holde prisene lavest mulig slik at barn kan få delta uavhengig av familiens økonomi. I åtte år nå har den sittende regjering barbert skatten til de som har aller mest mest fra før. Vi mener at nå er det vanlige folks tur. For oss er valget derfor enkelt: Arbeiderpartiet sier JA til momsfritak for idrett og frivillighet.