Vi i Nesjane barnehage er positive til at folk er mer ute. Det er godt for kropp og sjel.

Vi bruker området som er tiltenkt dagsturhytte og tursti ved Øygardsvatnet mye og ofte. Det er daglig barnegrupper på tur i området. Vi tenker at det er et ypperlig sted der barna kan få bevege seg fritt og naturlig og dette er også en viktig del av barnehagens oppdrag (jmf Rammeplan for barnehage). Rammeplanen sier at personalet skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring. Dette viser til viktigheten av møte mellom natur og barn.

Vi bruker naturen som læringsarena og aktivitetsområde. Dette samsvarer også godt med Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Stortingsmeldingen viser til at friluftsliv i skole og barnehage er viktige bidragsytere til å lære barn og unge om friluftsliv og gi dem gode naturopplevelser.

Nesjane barnehage har lang tradisjon for å drive praktisk aktivitetspedagogikk i naturen. Dette har gjort barnehagen til en svært populær barnehage på Ålgård. Området hvor turstien og hytta er tiltenkt, ligger midt i det området vi bruker mest. Vi har en flåte som vi trekker oss over til andre siden med, og har på den måten gjort området godt tilgjengelig for vårt bruk.

Å kunne bruke naturen slik den er, er drømmedagen til barna og de ansatte. Uberørt natur er preget av mangfold, den er både ‘farlig’ og trygg. Den er åpen, men med spennende gjemmeplasser, det er bakker, trær, sletter og åpne flater. Vi ønsker ikke å miste det området som er med på å bygge opp vårt pedagogiske grunnlag.

En tursti vil føre til flere folk. Da vil barna måtte vike for andre. Vi ønsker at naturen i det planlagte området skal være forbeholdt barna. Et sted der man ikke trenger hysje på barna, flytte seg og plukke søppel etter andre. Nesjane barnehage har allerede en gapahuk stående på toppen av ‘fjellet’. Denne ser vi blir brukt av ungdommer til festing og aktiviteter i helgene. Dette ønsker vi ikke mer av i nærområdet til barnehagen.

For noen år siden ble Øygardsvatnet barnehage bygget på nabotomta vår. Dette vil si at det er 100 barn derfra som også skal bruke turområdene i nærområdet her. Det begynner å bli lite naturlig terreng å bevege seg i for barna. Vi leser også i sakspapirene at det står at de skal bygges frisbee-bane i området. Dette har vi også gitt tilbakemeldinger på og ser det som en negativ inngripen i naturen. Vi leser også i Gjesdalbuen at parkeringsplassen ved barnehagene er tenkt som mulig parkeringsplass til dagsturhytta. Enda mer biltrafikk ved barnehagene er også en negativ konsekvens av bygging av hytta ved tiltenkt området.

Forslag til andre steder å bygge hytte: Ved Edlandsvatnet, retning Sikvaland, her finnes det allerede en tursti, eller ved Flassavatnet.