Fotballen og NAV fikk hver sin sjekk

Av

Tradisjonen tro har Ålgård Rotary hatt sin årlige utdeling av gavesjekker til verdige formål.